Concursos

 

BASES DEL CONCURS DE PINTURA DE FESTA MAJOR 2017

L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics, en el procés de preparació de la Festa Major 2017, convoquen el concurs de pintura de la Festa Major 2017, d’acord amb les següents bases:

 1. El concurs està obert a tots els artistes majors de 18 anys, excloent el guanyador del primer premi de la convocatòria anterior.
 2. Cada participant podrà presentar una sola obra original que no hagi estat premiada en altres concursos.
 3. L’obra presentada haurà d’estar lliure de drets que puguin ostentar tercers.
 4. Tant la tècnica emprada com el tema de l’obra seran lliures. Les mides no podran ser

superiors a 100X81 centímetres.

 1. Les obres es lliuraran signades. A la part posterior hi figurarà clarament el nom i cognoms de l’artista i el títol de la mateixa. En el moment del lliurament de l’obra caldrà omplir un imprès de registre.
 2. La presentació de les obres es podrà fer entre els dies 23 de juny i 2 de juliol a la sala PremiArt (carrer Sant Antoni, 3), en els horaris següents: de dimarts a divendres de 18 h a 20 h, dissabtes de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h i diumenges de 12 h a 14 h.
 3. S’atorgaran tres premis:
 •  Primer premi: 300 € atorgats per l’Ajuntament de Premià de Mar.
 •  Segon premi: un diploma i un estoig de pintures Titan a càrrec de l’Associació 
d’Artistes Plàstics.
 •  Tercer premi: un diploma i un estoig de pintures Titan a càrrec de l’Associació 
d’Artistes Plàstics.
 • 
 Al premi econòmic se li aplicarà la retenció fiscal oportuna.
 1. El jurat estarà format pel guanyador del concurs de pintura de Festa Major 2016, un membre de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, un membre de l’Associació d’Artistes de Vilassar de Mar, un tècnic del Museu de l’Estampació. Un tècnic/a de Cultura, sense vot ni veu, actuarà com a secretari/a. El jurat es reunirà el dia 5 de juliol.
 2. El lliurament de premis tindrà lloc dilluns 10 de juliol a les 10 h del matí a la Sala PremiArt.
 3. La recollida de les obres serà del 22 al 30 de juliol. Passat aquest temps quedaran en propietat de l’Associació d’Artistes Plàstics.
 4. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.  Àrea de Participació Festes
 5. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics, adopten mesures de seguretat, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació és el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició y limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat

Descarregueu les bases del  Concurs Pintura

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR 2017

L’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, en el procés de preparació de la Festa Major 2017, organitzen un concurs de fotografia d’acord amb les següents bases:

PARTICIPANTS

El concurs està obert a tothom que vulgui participar, sense límit d’edat i no cal inscripció prèvia.

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Cada participant podrà presentar un màxim de cinc fotografies. Cada fotografia haurà de portar un títol i participarà en una categoria.

Les fotografies podran ser en color o blanc i negre, i només podran ser presentades pels propis autors.

Les categories són:

 • FESTA MAJOR 2017
 • DIVERSIÓ
 • CULTURES DEL MÓN

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

Les obres s’enviaran a través del correu electrònic concursfotografic2017@gmail.com en format JPG i amb una resolució de 300 ppp. El nom de l’arxiu serà el títol de la fotografia.

A l’assumpte del correu electrònic ha de constar-hi el nom de l’autor i el títol de la fotografia. Al cos del correu electrònic l’autor/a haurà d’indicar les seves dades (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i e-mail) i la categoria en què participa.

Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor/a. Per tant s’afegirà el nom i cognom, NIF i e-mail, del pare/mare tutor/a, aportant el seu consentiment.

DATES D’ADMISSIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Participaran al concurs totes les obres rebudes entre l’1 i el 17 de juliol de 2017.

JURAT DEL CONCURS

El jurat estarà format per 3 persones de l’àmbit fotogràfic i de la cultura. Una tècnica de Cultura, sense veu ni vot,actuaràcomasecretària. Ladecisiódeljuratseràinapel·lableipodràdeclarardesertqualsevolpremi.

VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS

El 21 de juliol a les 20 h es farà una projecció al Centre Cívic de Premià de Mar amb totes les fotografies participants i es farà públic el nom dels guanyadors.

Amb totes les fotografies participants es crearà una galeria digital, l’adreça de la qual es comunicarà més endavant.

Àrea de Participació Festes

Les fotografies guanyadores juntament amb una selecció de les participants s’exposaran al Centre Cívic del 20 al 31 de juliol.

Totes les fotografies participants restaran propietat de l’Ajuntament de Premià de Mar i podran ser exposades públicament en el futur, sempre indicant el nom de l’autor.

PREMIS

Cada autor podrà rebre un únic premi, encara que se seleccionin més d’una de les seves obres. Els premis seran:

 • Categoria FESTA MAJOR 2017: Un premi de 100 €
 • Categoria DIVERSIÓ: Un premi de 100 €
 • Categoria CULTURES DEL MÓN: Un premi de 100 € 
Sobre l’import del premi hi haurà la retenció fiscal oportuna
Els premis caduquen 90 dies naturals després de la data de lliurament dels premis.
  • PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals.
Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.
L’Organització podrà disposar de totes les obres presentades, amb la finalitat única i exclusiva de finançar i divulgar el concurs. 
La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Cedeix tots els drets de propietat de les obres presentades i autoritza expressament a què l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, faci ús, pugui reproduir, cedir a d’altres Administracions Públiques, jurat i tercers relacionats, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de l’autor, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.
  • PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, adopten mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició i limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat 
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, el participant, autoritza expressament el tractament de les dades personals demanades a través del e-mail de lliurament de fotografies d’aquestes bases.
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
El participant, accepta expressament, via SMS/IM, correu electrònic, rebre informació del l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.
  • DIFUSIÓ D’IMATGES 
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu para/mare tutor/a) dona/en el seu consentiment a l’Ajuntament de

Àrea de Participació Festes

Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).
La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS

l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, queden eximits i alliberats de tota reclamació i responsabilitat, provocades per la seves actuacions si fa documents fotogràfics, videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats) i a les nostres instal·lacions, i queda sota les seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats (inclòs a Internet).

La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

Descarregueu les bases del Concurs Fotografia

BASES CONCURS INSTAGRAM “PREMIÀ PIRATA” 2017

L’Ajuntament de Premià de Mar amb col·laboració de l’entitat Comissió de Pirates i Premianencs, en el procés de preparació de la Festa Major 2017, convoca un concurs de fotografia relacionat amb la Festa Major, d’acord amb les següents bases:

OBJECTE

El concurs de fotografia “Premià pirata” consisteix en la publicació de fotografies a través de la xarxa social “Instagram”, durant la Festa Major de Pirates i Premianencs de 2017 amb l’etiqueta #concurspirata.

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

 • Tenirperfilpúblicirespectarcondicionsd’Instagram.
 • Realitzar les fotografies a Premià de Mar, entre els dies 5 i 10 de juliol i amb 
elements representatius de Festa Major.
 • Calposarl’etiqueta:#concurspirata.
 • Cadaconcursantpotpresentarunmàximdecincfotografiesdiàries
 • No s’acceptaran fotografies que no hagin estat realitzades amb un dispositiu mòbil. 
Tampoc s’acceptaran fotomuntatges o mosaics de fotografies.
 • Les fotografies no poden tenir contingut obscè, sexualment explícit, violent o 
ofensiu.

JURAT

Estarà format per tres membres de la Comissió de Comunicació de Pirates i Premianencs, el regidor de cultura i un tècnic de cultura.
Tindrà en compte la qualitat, originalitat i captació de l’essència de la festa.
Podrà declarar els premis deserts.

Es reunirà un cop finalitzada la Festa Major i el dia 14 de juliol farà públic el nom dels guanyador a través de la web, Facebook i Twitter i posteriorment, es posarà en contacte amb els guanyadors.

Àrea de Participació Festes

PREMIS
Premi La Ginesta”: Patrocinat per la floristeria La Ginesta, que obsequiarà al guanyador

amb un centre de flors.

“Premi Far d’en Roc” Patrocinat pel bar-restaurant el Far d’en Roc, que obsequiarà al guanyador amb un vermut per a dues persones.

Premi La Jijonenca” Patrocinat per la gelateria La Jijonenca, que obsequiarà amb un pastís.

Premi Llibreria Vapor Vell” Patrocinat per la Llibreria Vapor Vell, que obsequiarà amb un llibre d’un autor local a escollir.

Els premis caduquen 90 dies naturals després de la data de lliurament dels premis.

Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals, i es responsabilitzen de les reclamacions per drets d’imatge, dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982.

Cedeixo tots els drets de propietat de les obres presentades i autoritzo expressament a què l’Ajuntament de Premià de Mar faci ús, pugui reproduir, cedir a d’altres Administracions Públiques, jurat i tercers relacionats, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de l’autor, si el tenim, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat.

Protecció de dades personals

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. l’Ajuntament de Premià de Mar i la Comissió de Pirates i Premianencs, adopten mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició i limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat

Àrea de Participació Festes

D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, el participant, autoritza expressament el tractament de les dades personals del perfil públic d’Instagram, relacionades amb el lliurament de fotografies d’aquestes bases.
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.

El participant, accepta expressament, via SMS/IM, correu postal o electrònic o xarxa social rebre informació rebre informació del l’Ajuntament de Premià de Mar i la Comissió de Pirates i Premianencs relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.

DIFUSIÓ D’IMATGES
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu para/mare tutor/a) dona/en el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).
La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

Descarregueu les bases del Concurs Instagram

XXII BAIXADA D’ANDRÒMINES DE PREMIÀ DE MAR BASES DE PARTICIPACIÓ 2017

L’Ajuntament de Premià de Mar, dins els actes de la Festa Major, organitza la 22a edició de la Baixada d’Andròmines d’acord amb les bases següents:

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

 • LaBaixadad’Andròminesestàobertaatothomquevulguiparticipar,senselímitd’edati cal inscripció prèvia. Els menors de 16 anys hauran de complimentar l’autorització dels pares o tutors en el moment de la inscripció. Els menors de 14 anys han de participar acompanyats d’un adult responsable.
 • S’estableixen2categories: a. Infantilfinsa14anys 
b. Adultsapartirde14anys
 • Elsequipss’haurand’inscriureambunlemaomotdeguerra.
 • Elsparticipantssortiransegonsl’ordrequedeterminil’organització.

DATA i RECORREGUT

Dia de la baixada: 9 de juliol de 2017, a les 11 h.
Sortida: des del Camp de Futbol
Recorregut: Camp de futbol à Carrer de la Plaça à Plaça Nova, on es queden les andròmines.

SEGURETAT

 • Les andròmines no hauran de portar cap enginy motriu que les acceleri.
 • Tots els participants hauran de portar casc.
 • Totes les andròmines hauran de tenir un mecanisme que permeti frenar.
 • L’organització es reserva el dret d’excloure les andròmines que, segons el seu criteri, 
representin un perill públic.

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es faran al Centre Cívic (c. Esperança, 19) en horari d’atenció al públic a partir de la publicació d’aquestes bases a la web municipal (www.premiademar.cat). 
La data límit d’inscripció és divendres 7 de juliol. 
La participació a la Baixada d’Andròmines implica l’acceptació de les bases i de qualsevol modificació que en pugui fer l’organització.

HORARIS

La convocatòria de totes les andròmines és a les 10.30h a l’entrada del camp de futbol. La sortida és a les 11h.

PREMIS

S’estableixen 3 premis en les dues categories:

 • Velocitat
 • Simpatia
 • Vistositat
 • Originalitat

Categoria infantil: premis de llaminadures.
Categoria adults: premis – de caràcter humorístic – de 2 grans pebrots per categoria. Els guanyadors rebran també un diploma acreditatiu.

JURAT

El jurat estarà format per un tècnic de la Regidoria de Festes i dos membres de la Comissió de Festes.

INFORMACIÓ GENERAL

El fet d’inscriure’s i participar en el concurs implica la total acceptació de les presents bases. Qualsevol dubte referent a això serà resolt per l’organització.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. l’Ajuntament de Premià de Mar, adopta mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició i limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat

El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.
El participant, accepta expressament, via SMS/IM, correu postal o electrònic o xarxa social rebre informació rebre informació del l’Ajuntament de Premià de Mar i la Comissió de Pirates i Premianencs relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.

 

Descarregueu les bases de la Baixada d’andròmines