Festa cívica i responsable

+ Festa - Alcohol

Beu amb moderació

No barregis begudes ni drogues

No beguis si no has menjat i si beus, menja!

Si et sens begut no continuïs bevent

Si has begut no condueixis

Festa Cívica

Utilitza els WC químics

No embrutis l’espai públic

No utilitzis envasos de vidre

Utilitza les papereres

Utilitza gots reutilitzables

Festa lliure de
violència i sexisme

Si dic NO és NO

Si dic SÍ passem-nos-ho bé