Fira d’atraccions (cavallets)

Del 6 al 15 de juliol.

A la zona de Camp de Mar, entre els carrers Garrotxa, Segarra i Camp de Mar